บริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า  ในทวีปยุโรป

สำหรับบริษัทไทย   ขนาดกลางและขนาดเล็ก

·        สินค้าของท่านจะถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าของเราในทวีปยุโรป

Stratus-Pikpuk Inc. มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เราเป็นบริษัทบริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า มาตรฐานสูง ในราคาย่อมเยาว์ศูนยคลังสินค้าในทวีปยุโรปของเราตั้งอยู่ในเมือง Älmhult ทางตอนใต้ของประเทศ Sweden เมือง Älmhult ตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองต่างๆที่เป็นเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

หากท่านใช้บริการของเรา ท่านสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ได้โดยตรงและเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคสินค้าจากประเทศในกลุ่ม Scandinavia และเยอรมันี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

ด้วยประเทศสวีเดน เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งก็หมายความว่า เราสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่านได้อย่างรวดเร็วและปราศจาก ข้อจำกัดทางศุลกากร

บริการของเรามีคุณภาพและมาตรฐานสูง เรากำจัดความยุ่งยากให้กับท่าน  สิ่งเดียวที่ท่านต้องทำคือการขาย และเราจะทำหน้าที่ส่วนที่เหลือให้ท่าน