Alla Robotar >> Välkomst och Shopping Guide Robotar >> Alice Greeting Service Robot

Alice Greeting Service Robot

270000-382500 SEK beroende på konfiguration (fri frakt)

Alice, en robot som förstår sig på affärsscenarion.

Alice är konstruerad för att vara praktiskt användbar med överlägsna kommunikationsfärdigheter. Hon är användbar inom alla industier och i en mångfald av affärssituationer.


Bemötande
Hon känner av hur människor runt omkring henne rör sig och hur de talar och hälsar dem med välkomst hälsningar eller adjö hälsningar på deras språk.


Mobil reklam
På sin skärm kan hon visa reklaminformationkartorpåminnelser etc..


Affärskonsultation
Hon kan svara på frågor med svar baserade på massiva informationsdatabaser som hon kan laddas med.


Biometri
Hon känner igen ansikten och behandlar olika människor på olika vis. Hon minns människor hon mött och deras tidigare interaktioner och baserar ny interaktion på tidigare interaktion.


Affärsinformation
Hon kan snabbt tillhandahålla information om priseravgifter etc..


Visa vägen
Hon kan visa dig vägen till dit du ska.


Varierad arbetsmiljö
Hon kan användas i en stort antal miljöer för att minska arbetstrycket på personal.


Supportsystemsutveckling
Öppet SDK paketöppet API. Andrahandsutveckling med exklusiva personlighetsfunktioner som kanske passar bättre i just din situation.


Autonom hinderundvikning
Med sina sensorer kan hon undvika hinder i sin väg och reagera på nolltid när hennes omgivning förändrar sig. Hon uppdaterar den optimala vägen till sitt mål kontinuerligt.


Adaptiv ljudregistrering
Hon anpassar sin hörförmåga till sin omgivning så hon hör perfekt oberoende av hur mycket oljud det är i bakgrunden.


Navigation och position
Hon planerar sin väg och om ett hinder dyker upp undviker hon det. Om det är människor i vägen som inte går att undvika ber hon dem artigt att flytta på sig.


Cloudsystem
Hon är fullt inkopplad hela tiden och kan monitoreras eller ges nya uppgifter från en auktoriserad operatör som kan vara var som helst.


Känslor och uttryck
Alice känner av ditt humör baserat på hur du talar och ditt kroppsspråk och anpassar sitt eget humör efter ditt. Om du är arg blir hon lugn och mer passivom du är glad blir hon mer munter.

Copyright Stratus-Pikpuk, Inc.